TRANSPORTLĪDZEKĻU REZERVĒŠANAS NOTEIKUMI

Laipni lūdzam Jaguar Land Rover transportlīdzekļu rezervēšanas programmā, ko nodrošina uzņēmums Inchcape JLR Baltics SIA, Jaguar Land Rover automobiļu importētājs, reģistrācijas numurs 40203291379 PVN maksātāja numurs: LV40203291379, adrese: Skanstes iela 4A, Rīga, LV-1013 (turpmāk tekstā “Mēs”). Šajos transportlīdzekļu rezervēšanas noteikumos (turpmāk tekstā “Noteikumi”) aprakstīta Jaguar Land Rover transportlīdzekļu rezervēšanas programma, kā arī pats rezervēšanas process. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Noteikumi nav uzskatāmi par transportlīdzekļu pārdošanas līgumu.


Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Noteikumus pirms transportlīdzekļa rezervēšanas (“Transportlīdzekļu rezervēšana tiešsaistē” jeb “Online Vehicle Reservation”) Mūsu tīmekļa vietnē. Ja iepazināties ar Noteikumiem un piekrītat tiem, lūdzu, atzīmējiet attiecīgo lodziņu, lai to apstiprinātu. Atzīmējot apstiprinājuma lodziņu, Jūs automātiski apliecināt, ka izlasījāt un pieņemat Noteikumus. Piekrišana šiem Noteikumiem ir obligāta, ja vēlaties veikt transportlīdzekļa rezervēšanu tiešsaistē. Attiecīgi, ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, lūdzu, neturpiniet transportlīdzekļa rezervēšanu tiešsaistē.

1. Rezervēšana.

Lai kļūtu par Jaguar Land Rover transportlīdzekļu rezervēšanas programmas dalībnieku un īstenotu Jaguar Land Rover transportlīdzekļu rezervēšanas tiešsaistē procesu, Jums jāveic šādas darbības:

1) Mūsu tīmekļa vietnē izvēlieties transportlīdzekli, kas:

  (i) mazumtirdzniecībai jau tagad pieejams autorizētajās Jaguar Land Rover pārstāvniecībās; vai

  (ii) ir laists apgrozībā un autorizētajās Jaguar Land Rover pārstāvniecībās būs pieejams iegādei tuvā nākotnē;

2) norādot nepieciešamo informāciju, aizpildiet Jaguar Land Rover transportlīdzekļu tiešsaistes rezervācijas formu;

3) veiciet nepieciešamo atzīmi lodziņā, lai apliecinātu piekrišanu šiem Noteikumiem;

4) veiciet rezervācijas maksas (“Reservation Fee”) apmaksu 200,00 EUR apmērā Jaguar Land Rover izplatītājam;

5) uz norādīto e-pasta adresi saņemiet rezervācijas apstiprinājumu no Jaguar Land Rover;

6) pēc rezervācijas veikšanas parakstiet transportlīdzekļa iegādes līgumu ar izplatītāju.


Lūdzu, rūpīgi pārbaudiet informāciju, jo īpaši savu kontaktinformāciju un informāciju par transportlīdzekli, ko norādāt, iesniedzot transportlīdzekļa rezervēšanas tiešsaistē pieprasījumu. Norādot nepilnīgu vai neprecīzu informāciju, transportlīdzekļa rezervēšanas tiešsaistē pieprasījums var tikt noraidīts vai arī var tikt rezervēts nepareizais automobilis. Mēs neatbildam par kļūdām, kas radušās, jums aizpildot un sagatavojot transportlīdzekļa rezervēšanas tiešsaistē formu.


Samaksājot rezervācijas maksu, Jūs piekrītat transportlīdzekļa cenai.


Pirmo četru rezervācijas procesa darbību veikšana negarantē Jums transportlīdzekļa piegādi un neveido transportlīdzekļa pirkuma līgumu. Izvēlēto transportlīdzekli saņemsit tikai pēc iepriekš minētās 5. un 6. darbības izpildes – kad būs saņemta Jaguar Land Rover sūtītā e-pasta vēstule ar apstiprinājumu un būsit sazinājies ar izplatītāju, lai apspriestu galīgo darījuma cenu, kad būs atrisināti visi aktuālie jautājumi saistībā ar nepieciešamo finansējumu un pabeigta transportlīdzekļa iegāde, parakstot pirkuma līgumu ar izvēlēto pilnvaroto Jaguar Land Rover pārstāvi.


Pēc rezervācijas maksas saņemšanas transportlīdzekļa rezervācija būs derīga 72 stundas, kuru laikā ar Jums sazināsies izvēlētais pilnvarotais Jaguar Land Rover tirgotājs. Alternatīvi, ja kāda iemesla dēļ pilnvarotais Jaguar Land Rover izplatītājs nevarēs pieņemt Jūsu tiešsaistes transportlīdzekļa rezervāciju, Jūs saņemsit attiecīgu paziņojumu. Neatkarīgi no tā, vai izvēlētais pilnvarotais Jaguar Land Rover tirgotājs apstiprināja vai noraidīja Jūsu tiešsaistes transportlīdzekļa rezervāciju, 7 dienu laikā Jūsu iemaksātā rezervācijas maksa tiks pilnā apmērā pārskaitīta atpakaļ uz Jūsu maksājumu karti.


Rezervācijas maksas apmaksa tiek veikta, izmantojot Stripe – Mūsu maksājumu apstrādātāju. Rezervācijas maksas apmaksu varat veikt, izmantojot savu kredītkarti vai debetkarti.

2. Rezervācijas informācijas kopīgošana.

Transportlīdzekļa tiešsaistes rezervācijas laikā Jums būs jāizvēlas pilnvarotais Jaguar Land Rover izplatītājs atkarībā no Jūsu atrašanās vietas. Jūsu informācija, tostarp vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un transportlīdzekļa konfigurācija, tiks kopīgota ar Jūsu izvēlēto pilnvaroto Jaguar Land Rover izplatītāju.

3. Tiesības atcelt rezervāciju.

Mēs pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ varam atcelt Jūsu tiešsaistes transportlīdzekļa rezervāciju. Ja Jūsu rezervācija tiks atcelta, Jūs saņemsit paziņojumu uz norādīto e-pasta adresi, un Jūsu rezervācijas maksa, ja tā jau būs apstrādāta, pilnā apmērā tiks pārskaitīta atpakaļ.

4. Tiesības mainīt un atcelt Jaguar Land Rover transportlīdzekļu rezervēšanas programmu un Noteikumus.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un bez brīdinājuma vai saistībām pret Jums mainīt, atjaunināt, apturēt vai atcelt visu vai daļu no Jaguar Land Rover transportlīdzekļu rezervēšanas programmas un šiem Noteikumiem, tostarp jebkādas to funkcijas, funkcionalitātes vai darbības veidus.


Jo īpaši mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt nepieciešamo rezervācijas maksas summu. Jebkādas izmaiņas attiecībā uz rezervācijas maksu neietekmēs tiešsaistes transportlīdzekļa rezervāciju, ko veicāt pirms šādu izmaiņu stāšanās spēkā.

5. Rezervēšanas tiesības.

Lai piekristu šiem Noteikumiem un piedalītos Jaguar Land Rover transportlīdzekļu rezervēšanas programmā, Jums ir jābūt sasniegušam(-ai) vismaz 18 gadu vecumu. Mēs varam atcelt Jūsu rezervāciju un pārskaitīt atpakaļ rezervācijas maksu, ja konstatēsim, ka neatbilstat noteiktajiem kritērijiem.


Jūs apliecināt un garantējat, ka neesat tirgotājs/izplatītājs/tālākpārdevējs un ka piedalāties Jaguar Land Rover transportlīdzekļu rezervēšanas programmā savā vārdā un savā labā. Mēs varam atcelt Jūsu rezervāciju gadījumā, ja konstatēsim, ka esat iesaistījies tirdzniecības, tālākpārdošanas vai transportlīdzekļu izplatīšanas darbībās.

6. Personas dati.

Lai rezervētu transportlīdzekli, Jums būs jānorāda noteikta informācija, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija un norēķinu informācija. Jūs apliecināt un garantējat, ka visa norādītā informācija ir precīza. Jums arī jānodrošina, lai jebkādu izmaiņu gadījumā šī informācija tiek savlaicīgi atjaunināta. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par neprecīzu informāciju vai informāciju, kas vēlāk kļūst neaktuāla, kā arī Mums nav pienākuma censties noskaidrot pareizo kontaktinformāciju vai piegādes informāciju. Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar mūsu privātuma politiku www.landrover.lv/lv/privatuma-politika.

7. Rezervācijas atcelšana; rezervācijas nodošana; rezervācijas tiesību pēctecība.

Jūs varat atsaukt savu rezervāciju: (i) 14 dienu laikā pēc sākotnējās transportlīdzekļa tiešsaistes rezervācijas iesniegšanas; vai (ii) līdz brīdim, kad tiek noraidīta vai atcelta tiešsaistes transportlīdzekļa rezervācija un tiek atgriezta Rezervācijas maksa; vai (iii) līdz brīdim, kad noslēdzat pirkuma līgumu ar pilnvaroto Jaguar Land Rover izplatītāju, atkarībā no tā, kurš notikums notiek ātrāk. Jūsu tiešsaistes transportlīdzekļa rezervācija tiks atcelta, ja 7 dienu laikā no pilnvarotā Jaguar Land Rover dīlera e-pasta apstiprinājuma saņemšanas dienas netiks noslēgts transportlīdzekļa pirkuma līgums. Pilna rezervācijas maksa tiks atgriezta atpakaļ jūsu kredītkartē/debetkartē. Jums vienmēr tiks atgriezta tāda pati Rezervācijas maksas summa, kādu esat samaksājis, neatkarīgi no jebkādām turpmākām Rezervācijas maksas izmaiņām.


Lūdzu, ņemiet vērā, ka visi rezervācijas atsaukumi ir galīgi un mēs, iespējams, nevarēsim jums sniegt tādu pašu piedāvājumu, ja vēlāk pārdomāsiet.


Jūs nedrīkstat nodot vai piešķirt savu rezervāciju vai citas tiesības, kas ir saskaņā ar šiem Noteikumiem, trešajām personām.

8. Force Majeure jeb nepārvarama vara.

Jūsu rezervācija neuzliek Mums vai Jums atbildību par kādu saistību neizpildīšanu, ja šī neizpildīšana notikusi tādu iemeslu dēļ, ko Mēs nevaram ietekmēt, tostarp, bet ne tikai, terorisma, kara, politiskās sacelšanās, sacelšanās, dumpja, civilo nemieru, civilās vai militārās varas aktu, protestu, materiālu nepieejamības, streika, zemestrīces, plūdu, pandēmijas vai jebkuras citas dabiskas vai cilvēka izraisītas darbības, ko nevaram kontrolēt, dēļ.

9. Viss nolīgums, izmaiņas un nodalāmība.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt šos Noteikumus. Ja kāda iemesla dēļ kāds noteikums vai tā daļa tiek atzīts par neizpildāmu, atlikušie Noteikumi paliek spēkā un ir saistoši, un neizpildāmais noteikums tiek uzskatīts par grozītu tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai tas kļūtu izpildāms. Šie Noteikumi atspoguļo visu nolīgumu, kas regulē Jaguar Land Rover transportlīdzekļu rezervēšanas programmu.

10. Atbildības ierobežojums.

Mēs esam atbildīgi par Mūsu pienākumu, kādi paredzēti šajos Noteikumos, izpildi un atlīdzināsim Jums zaudējumus, kas radušies Mūsu pienākumu nepareizas izpildes dēļ, saskaņā ar šiem Noteikumiem tikai tad, ja šādi zaudējumi būs radušies Mūsu vainas dēļ. Mūsu kopējā atbildība pret Jums par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies saskaņā ar šiem Noteikumiem, ir ierobežota līdz Jūsu samaksātajai rezervācijas maksas kopsummai.


Neraugoties uz iepriekš minēto, ciktāl šādu atbildības ierobežojumu pieļauj piemērojamie tiesību akti, Mēs neesam atbildīgi par peļņas, ienākumu, uzņēmējdarbības, iespēju slēgt nolīgumus vai līgumus, kaitējumu vai iespēju zaudēšanu Jaguar Land Rover transportlīdzekļu rezervēšanas programmas izmantošanai, reputācijas zaudēšanu vai kaitējumu tai.

11. Jautājumi, kas saistīti ar transportlīdzekļa rezervāciju.

Ja rodas problēmas ar rezervāciju, maksājumiem utt., sazinieties ar izvēlēto pilnvaroto Jaguar Land Rover tirgotāju, kura kontaktinformāciju iespējams atrast šeit. Ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējās vienošanās ceļā, Jums ir tiesības vērsties tiesā. Ja esat patērētājs, ar sūdzību varat vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Papildus iepriekš minētajam, ja esat patērētājs, varat izmantot ES patērētāju strīdu izšķiršanas platformu. Plašāku informāciju par ES patērētāju strīdu izšķiršanas platformu skatīt šeit.

12. Piemērojamie tiesību akti.

Šos Noteikumus un visus saistītos strīdus vai pretenzijas regulē Latvijas Republikas Tiesību akti.