PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU

Šajā paziņojumā par privātumu SIA “INCHCAPE JLR BALTICS” sniedz informāciju par to, kādus personas datus mēs vācam, kā apstrādājam personas datus, kam tos izpaužam, kā datu subjekts (turpmāk arī – “jūs”) var kontrolēt savu datu apstrādi, kā arī citu svarīgu informāciju par jūsu personas datu apstrādi.

Mēs cienām jūsu privātumu, tādēļ jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu jūsu personas datu drošību un procesu atbilstību personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.


Šis paziņojums par privātumu attiecas uz:

 1. mūsu klientiem, proti, “Inchcape” produktu un pakalpojumu saņēmējiem (tostarp potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kas ir fiziskas personas;

 2. mūsu klientu pārstāvjiem, kas ir juridiskas personas;

 3. “Inchcape” potenciālajiem darbiniekiem;

 4. mūsu partneru un pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem;

 5. “Inchcape” pārvaldīto vietņu apmeklētājiem.


Mūsu tīmekļa vietnēs var būt saites uz vietnēm un pakalpojumiem, ko pārvalda organizācijas, kuras nav pakļautas mūsu kontrolei. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis paziņojums par privātumu neattiecas uz citām tīmekļa vietnēm, tāpēc mēs lūdzam jūs iepazīties ar šādu citu vietņu un pakalpojumu sniedzēju paziņojumiem par privātumu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par citu vietņu vai pakalpojumu sniedzēju paziņojumiem par privātumu un to praksi attiecībā uz personas datu apstrādi (pat tad, ja piekļūstat šīm vietnēm, izmantojot mūsu saites), un mēs nodrošinām šīs saites tikai informācijas nolūkos un jūsu ērtībām.

Jebkuri šeit nedefinētie termini ir jāsaprot tā, kā tie definēti ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (turpmāk – “VDAR”).

1. DATU PĀRZIŅI


Šajā paziņojumā par privātumu norādītos personas datus apstrādā kopīgi pārziņi:

SIA “INCHCAPE JLR BALTICS”, reģistrācijas numurs: 40203291379, juridiskā adrese: Skanstes iela 4A, Rīga, LV-1013; un2. KUR MĒS IEGŪSTAM JŪSU DATUS?


Mēs iegūstam jūsu personas datus tieši no jums, kad jūs sazināties ar mums un sniedzat informāciju par sevi, piem., lai iegūtu informāciju par automobili, pakalpojumiem, vai kad jūs piedalāties mūsu organizētajos pasākumos vai konkursos.

Mēs varam iegūt datus arī no citiem avotiem, tostarp no jūsu izmantotā mazumtirgotāja vai pakalpojumu punkta, automobiļu ražotāja, finanšu pakalpojumu sniedzējiem, mūsu tirgvedības partneriem vai no publiskiem reģistriem. Turklāt mēs varam vākt datus no sīkdatnēm, kas tiek izmantotas šajā tīmekļa vietnē un tiek ievietotas jums adresētās tirgvedības kampaņās (piem., pa e-pastu). Plašāku informāciju par sīkdatņu izmantošanu var iegūt Sīkdatņu politikā [saite].

3. KĀDUS PERSONAS DATUS PAR JUMS MĒS VĀCAM UN KĀDOS NOLŪKOS MĒS TOS APSTRĀDĀJAM?


“Inchcape” apstrādā jūsu personas datus šādos nolūkos un pamatojoties uz šādiem juridiskiem pamatiem:

3.1. TRANSPORTLĪDZEKĻU IZPLATĪŠANA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA


Kad jūs iegādājaties vai plānojat iegādāties transportlīdzekli no mūsu mazumtirgotājiem, izmantojat pakalpojumu punktu sniegtos pakalpojumus vai iesniedzat garantijas prasījumu mūsu mazumtirgotājiem, mēs apstrādājam šādus personas datus, lai izpildītu pieprasīto pasūtījumu:

Datu kategorijas Kontaktinformācija: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, profesija, vēlamais saziņas veids, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvieta, saimnieciskā darbība, informācija par to, vai jūs sazināties ar mums privāti vai uzņēmuma vārdā.

Jūsu intereses, tostarp vēlamie transportlīdzekļi, modeļi, aprīkojums un funkcionalitāte, nākamā plānotā transportlīdzekļa iegāde, plānotais budžets, vēlamais vai izvēlētais maksājuma un finansējuma veids.

Mēs apstrādājam arī jūsu mazumtirgotāja sniegto informāciju par noslēgtajiem darījumiem un remontdarbiem – Jaguar un Land Rover mazumtirdzniecības veikalu apmeklējumu vēsturi, vēlamo vai izvēlēto mazumtirgotāju un informāciju par personu, kas atbildīga par jūsu pakalpojumu, informāciju par jūsu testa braucieniem, iegādātā automobiļa VIN numuru, tā reģistrācijas numuru, modeli un komplektāciju, pasūtījuma, piegādes un reģistrācijas datumu, cenu pēc cenrāža, informāciju par garantiju, atlikušo vērtību, neobligātiem datiem par apdrošināšanu, automobiļa īpašnieku, informāciju par iegādātajām daļām, citiem produktiem un pakalpojumiem, servisa un garantijas vēsturi, kā arī jūsu līguma numuru.

Datu apstrādes juridiskais pamats Līgumu noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana saistībā ar pasūtījumu, ko jūs veicat pie kāda mūsu mazumtirgotāja, tostarp garantijas prasījumu, kas iesniegts vienam no mūsu mazumtirgotājiem (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Leģitīmas intereses nodrošināt transportlīdzekļus un pakalpojumus, to atbalstu un uzlabošanu, ko īstenojam mēs vai trešās personas (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Juridiskie pienākumi un tiesību aktu prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) šādās jomās (ciktāl tas ir piemērojams):
- grāmatvedība, nodokļi, citas publiskās saistības;
- nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības;
- patērētāju tiesību aizsardzība;
- produktu drošība.
Datu apstrādes ilgums Visā līguma darbības laikā un ne ilgāk kā 5 gadus pēc tā termiņa beigām. Gadījumā, ja tiek piemērots pagarināts garantijas termiņš, attiecīgie dati tiks saglabāti 10 gadus pēc transportlīdzekļa iegādes.

Privātuma politikas 6. nodaļā ir uzskaitīti gadījumi un nosacījumi, kad šos jūsu personas datus var uzglabāt un citādi apstrādāt ilgāku laiku.

3.2. KLIENTU APMIERINĀTĪBAS NODROŠINĀŠANA UN MŪSU PRODUKTU UN PAKALPOJUMU KVALITĀTES UZLABOŠANAMēs varam sazināties ar jums, lai pārbaudītu jūsu apmierinātību ar mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti, tostarp pakalpojumu, ko sniedz mūsu mazumtirgotāji un pakalpojumu punkti. Jūsu atsauksmes palīdz mums uzlabot mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti.

Datu kategorijas Kontaktinformācija: vārds, uzvārds, vēlamā saziņas forma, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Informācija par iegādātajiem transportlīdzekļiem un saņemtajiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti klientu aptauju laikā, – jūsu mazumtirdzniecības veikalu apmeklējumu vēsture, jūsu vēlamais vai izvēlētais mazumtirgotājs, kā arī informācija par personu, kura ir atbildīga par jums sniegto pakalpojumu, jūsu apmierinātības līmeni attiecībā uz pakalpojumu, informācija par jūsu testa braucieniem, iegādātā automobiļa VIN numuru, tā reģistrācijas numuru, modeli un komplektāciju, pasūtījuma piegādes un reģistrācijas datumu, cenu pēc cenrāža, informācija par garantiju, atlikušo vērtību, neobligātiem datiem par apdrošināšanu, informācija par iegādātajām daļām, citiem produktiem un pakalpojumiem, servisa un garantijas vēsturi, sūdzībām, kā arī jūsu līguma numuru.
Datu apstrādes juridiskais pamats Mūsu un trešo pušu likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), lai:

- pārbaudītu, vai mūsu klienti ir apmierināti ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī mūsu mazumtirgotāju sniegtajiem pakalpojumiem;
- uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī pakalpojumus, kurus sniedz mūsu mazumtirgotāji vai pakalpojumu punkti.
Datu apstrādes ilgums Klientu aptauju laikā sniegtā informācija tiek glabāta visu līguma darbības laiku, bet ne ilgāk kā 5 gadus pēc tā termiņa beigām, ja vien netiek piemēroti ilgāki tālāk minētie termiņi.
Datu kategorijas Kontaktinformācija: vārds, uzvārds, vēlamā saziņas forma, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Informācija par iegādātajiem transportlīdzekļiem un saņemtajiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti klientu aptauju laikā, – jūsu mazumtirdzniecības veikalu apmeklējumu vēsture, jūsu vēlamais vai izvēlētais mazumtirgotājs, kā arī informācija par personu, kura ir atbildīga par jums sniegto pakalpojumu, jūsu apmierinātības līmeni attiecībā uz pakalpojumu, informācija par jūsu testa braucieniem, iegādātā automobiļa VIN numuru, tā reģistrācijas numuru, modeli un komplektāciju, pasūtījuma piegādes un reģistrācijas datumu, cenu pēc cenrāža, informācija par garantiju, atlikušo vērtību, neobligātiem datiem par apdrošināšanu, informācija par iegādātajām daļām, citiem produktiem un pakalpojumiem, servisa un garantijas vēsturi, sūdzībām, kā arī jūsu līguma numuru.
Datu apstrādes juridiskais pamats Mūsu un trešo pušu likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), lai:

- pārbaudītu, vai mūsu klienti ir apmierināti ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī mūsu mazumtirgotāju sniegtajiem pakalpojumiem;
- uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī pakalpojumus, kurus sniedz mūsu mazumtirgotāji vai pakalpojumu punkti.
Datu apstrādes ilgums Klientu aptauju laikā sniegtā informācija tiek glabāta visu līguma darbības laiku, bet ne ilgāk kā 5 gadus pēc tā termiņa beigām, ja vien netiek piemēroti ilgāki tālāk minētie termiņi.

3.3. KLIENTU APKALPOŠANA – SŪDZĪBU IZSKATĪŠANA


Ja jūs esat mums vai mūsu mazumtirgotājiem iesniedzis sūdzību, mēs apstrādāsim jūsu sniegto informāciju, tostarp personas datus, lai mēs varētu pienācīgi izskatīt jūsu pieprasījumu un/vai atbildēt uz jūsu pieprasījumu.

Datu kategorijas Kontaktinformācija: vārds, uzvārds, vēlamā saziņas forma, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Informācija par iegādātajiem transportlīdzekļiem un saņemtajiem pakalpojumiem, kas attiecas uz jūsu sūdzību, piem., mūsu mazumtirdzniecības veikalu apmeklējumu vēsture, jūsu vēlamais vai izvēlētais mazumtirgotājs un informācija par personu, kura ir atbildīga par jūsu pakalpojumu, informācija par jūsu apmierinātības līmeni attiecībā uz pakalpojumu, informācija par jūsu testa braucieniem, iegādātā automobiļa VIN numuru, tā reģistrācijas numuru, modeli un komplektāciju, pasūtījuma, piegādes un reģistrācijas datumu, cenu pēc cenrāža, informācija par garantiju, atlikušo vērtību, neobligātie dati par apdrošināšanu, informācija par iegādātajām daļām, citiem produktiem un pakalpojumiem, servisa un garantijas vēsturi, līguma numuru un jūsu sūdzības saturu.
Datu apstrādes juridiskais pamats Līguma noslēgšana, izpilde, grozīšana un administrēšana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Mūsu un trešo personu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
Datu apstrādes ilgums Sūdzības, pretenzijas, rakstiski pieprasījumi, kas saistīti ar līguma izpildi un/vai var būt saistīti ar strīdiem, tiek glabāti visu līguma darbības laiku un ne ilgāk kā 5 gadus pēc tā termiņa beigām. Ja piemēro pagarināto garantijas termiņu, attiecīgie dati tiek saglabāti 10 gadus pēc transportlīdzekļa iegādes.

Privātuma politikas 6. nodaļā ir uzskaitīti gadījumi un nosacījumi, kad šos jūsu personas datus var uzglabāt un citādi apstrādāt ilgāku laiku.

3.4. TIEŠĀ TIRGVEDĪBA


Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai varētu sniegt vispārīgus un personalizētus piedāvājumus un citu informāciju pa e-pastu. Lai izvēlētos jums sūtāmos paziņojumus un piedāvājumus, labāk iepazītu jūs un jūsu vajadzības, uzlabotu mūsu pakalpojumu lietošanas pieredzi, automatizētu tirgvedības rīku izmantošanu visefektīvākajai klientu piesaistei, paplašinātu produktu klāstu un piedāvātos pakalpojumus un pastāvīgi tos uzlabotu, lai sniegtu jums atbilstošus, interesantus un noderīgus piedāvājumus un citu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, mēs analizējam datus, kas ir saistīti ar mūsu pakalpojumu izmantojošo klientu paradumiem, un/vai citas pazīmes, un izmantosim šos datus klientu grupēšanai.

Datu kategorijas Kontaktinformācija: vārds, uzvārds, e-pasta adrese.

Jūsu intereses, tai skaitā: vēlamie transportlīdzekļi, modeļi, aprīkojums un funkcionalitāte, nākamā plānotā transportlīdzekļa iegāde, plānotais budžets, vēlamais vai izvēlētais maksājuma un finansējuma veids.
Datu apstrādes juridiskais pamats Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) saņemt vispārīgus piedāvājumus un informāciju.

Mūsu leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) ir personalizētu piedāvājumu un informācijas nosūtīšana jums.
Datu apstrādes ilgums Piekrišana ir spēkā līdz brīdim, kad to atsaucat.

Privātuma politikas 6. nodaļā ir uzskaitīti gadījumi un nosacījumi, kad šos jūsu personas datus var uzglabāt un citādi apstrādāt ilgāku laiku.

3.5. TIRGVEDĪBA SOCIĀLAJOS MEDIJOS


Savu produktu un pakalpojumu tirgvedības nolūkos mēs lietojam arī Facebook biznesa rīkus, kas reģistrē jūsu darbības šajā vietnē, lai optimizētu reklāmu rādīšanu un izveidotu tā sauktās pielāgotās auditorijas Facebook reklāmām (piem., pamatojoties uz jūsu klikšķiem uz mūsu vietnēm), izmantojot Facebook pikseli vai sociālo mediju spraudni). Datu vākšanai un pārsūtīšanai no mūsu vietnēm uz Facebook, “Facebook Ireland Limited”, kas atrodas 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrijā, kopā ar mums ir kopīgs jūsu personas datu pārzinis. Detalizētu informāciju par kopīgo pārvaldību varat atrast šeit: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum, bet informācija par Facebook datu apstrādi, kā arī informācija par to, kā jūs varat īstenot savas tiesības saskaņā ar VDAR attiecībā uz Facebook, ir pieejama šajā adresē: https://www.facebook.com/about/privacy. Biznesa informācijas rīku izmantošana notiek saskaņā ar Facebook izvirzītajiem noteikumiem.

Datu kategorijas Vārds, uzvārds, valsts, fotoattēls, informācija par saziņu kontā (“patīk”, “sekot”, “komentēt”, “dalīties” utt.), nosūtītie paziņojumi, informācija par paziņojumiem (ziņojuma saņemšanas laiks, ziņojuma saturs, ziņojuma pielikumi, sarakstes vēsture u. c.), komentāri, reakcijas uz publicētajiem ierakstiem, dalīšanās, informācija par dalību mūsu organizētajos pasākumos un/vai spēlēs.
Datu apstrādes juridiskais pamats Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Mūsu leģitīmās intereses pārvaldīt savu sociālo mediju profilus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
Datu apstrādes ilgums Nõusolek kehtivusajal.

Privātuma politikas 6. nodaļā ir uzskaitīti gadījumi un nosacījumi, kad šos jūsu personas datus var uzglabāt un citādi apstrādāt ilgāku laiku.

3.6. VIETNES ADMINISTRĒŠANA, ATBALSTS UN UZLABOŠANA


Kad jūs apmeklējat un pārlūkojat mūsu Vietni, statistikas datu vākšanas un Pakalpojumu kvalitātes un apmeklētāju pieredzes uzlabošanas nolūkā mēs apstrādājam šādus datus:

Datu kategorijas Ierīces IP adrese; laiks; apmeklētās lapas un pavadītais laiks; pārlūkprogrammas veids; tehniskā informācija par operētājsistēmu; vietņu adreses, no kurām lietotājs ir piekļuvis mūsu vietnei, sīkdatnes, citas tehniskas detaļas.
Datu apstrādes juridiskais pamats Jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Mūsu leģitīmā interese analizēt datus, lai administrētu Vietnes darbību (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
Datu apstrādes ilgums Skatiet mūsu Sīkdatņu politiku.

3.7. LIKUMĀ NOTEIKTO SAISTĪBU IZPILDE


Lai varētu nodrošināt atbilstošu nodokļu, grāmatvedības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, produktu drošības un citu likumā noteikto saistību izpildi, mēs apstrādājam šādus jūsu personas datus:

Datu kategorijas Vārds, uzvārds un citi personas dati, kas jāapstrādā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
Datu apstrādes juridiskais pamats Juridiskie pienākumi un tiesību aktu prasības (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) šādās jomās:

grāmatvedība, nodokļi, citas publiskās saistības;
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības;
patērētāju tiesību aizsardzība;
produktu drošība;
informācijas drošība;
citas mums aktuālas jomas.

Mūsu leģitīmā interese uzglabāt grāmatvedības datus un ierakstus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
Datu apstrādes ilgums Personas datu apstrādes ilgums tiek noteikts saskaņā ar attiecīgajiem piemērojamiem tiesību aktiem.

3.8. Informācijas sniegšana kompetentām valsts iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā

Datu kategorijas Vārds, uzvārds un jebkura cita informācija, kuru pieprasa attiecīgā iestāde vai kuru esam snieguši, lai pamatotu un pierādītu mūsu leģitīmo interešu aizskāruma faktu, nodarīto kaitējumu un tā apmēru.
Datu apstrādes juridiskais pamats Juridiska pienākuma izpilde.

“Inchcape” un trešo personu likumīgo interešu īstenošana (piem., ziņošana par noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret “Inchcape”).
Datu apstrādes ilgums Personas datu apstrādes ilgums tiek noteikts saskaņā ar attiecīgajiem piemērojamiem tiesību aktiem.

3.9. PIEŅEMŠANA DARBĀ


Personāla atlases nolūkos mēs apstrādājam šādus personas datus:

Datu kategorijas Kontaktinformācija: vārds, uzvārds, e-pasta adrese.

CV un motivācijas vēstulē sniegtā informācija – izglītība, iepriekšējā darba vēsture, prasmes, cita būtiska informācija.

Intervijas laikā sniegtā informācija.
Datu apstrādes juridiskais pamats Mūsu leģitīmā interese veikt personāla atlases pasākumus, lai nodrošinātu piemērota kandidāta pieņemšanu darbā uz vakanto amatu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
Datu apstrādes ilgums Līdz 6 mēnešiem pēc personāla atlases procesa beigām.

Privātuma politikas 6. nodaļā ir uzskaitīti gadījumi un nosacījumi, kad šos jūsu personas datus var uzglabāt un citādi apstrādāt ilgāku laiku.

4. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS


Personas datu saņēmēju kategorijas ir šādas:


 • “Inchcape” grupas uzņēmumi, “Jaguar Land Rover” grupas uzņēmumi, “Jaguar Land Rover” mazumtirdzniecības tīkla uzņēmumi (tostarp “Jaguar Land Rover” Ltd, kura mītne atrodas Koventrijā, Apvienotajā Karalistē, kas ir Jaguar un Land Rover automobiļu ražotājs, “Jaguar Land Rover Deutschland” GmbH, kura mītne atrodas Vācijā; “Inchcape” PLC, kura galvenā mītne atrodas Londonā, Apvienotajā Karalistē);

 • partneri, kurus izmantojam saistībā ar saviem produktiem un pakalpojumu sniegšanu (piem., apdrošināšanas, līzinga, servisa un remonta uzņēmumi, kredītu sniedzēji, finanšu iestādes);

 • dažādu pakalpojumu sniedzēji (datu apstrādātāji), piem., IT, servera, pasta, arhivēšanas, tirgvedības, klientu atbalsta, CRM atbalsta, drošības, grāmatvedības pakalpojumu, parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēji, komunālo un citu pakalpojumu sniedzēji;

 • pakalpojumu sniedzēji, kas uztur sociālo mediju platformas, kurās mēs uzturam savus profilus – Facebook, Instagram un Twitter;

 • valsts iestādes (piem., nodokļu un nodevu administrācijas iestādes);

 • mūsu juridiskie un nodokļu konsultanti, revidenti, finanšu vai biznesa konsultanti

 • tiesībaizsardzības un uzraudzības iestādes, tiesu un citas institūcijas, kas nodarbojas ar strīdu risināšanu; • potenciālie vai esošie mūsu uzņēmējdarbības vai tās daļas pārņēmēji, vai viņu pilnvarotie konsultanti vai personas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tad, ja produkta piegāde un pakalpojumu sniegšana jums ietver trešās personas, piem., finanšu pakalpojumu sniedzējus, mazumtirgotājus vai pakalpojumu punktus, šādas personas var darboties kā neatkarīgi datu pārziņi un apstrādāt personas datus saskaņā ar savu privātuma politiku. Citu datu subjektu tīmekļa vietnes, uz kurām šajā vietnē ir sniegtas saites, arī pieder citu datu pārziņiem. Lūdzam izlasīt šādu trešo personu publicēto privātuma politiku un datu apstrādes noteikumus.

Ņemot vērā, ka jūsu transportlīdzeklis ir ražots “Jaguar Land Rover Limited”, kas atrodas Apvienotajā Karalistē, respektīvi trešajā valstī (proti, valstī ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas), lai nodrošinātu garantijas noteikumu ievērošanu saistībā ar jums pārdoto transportlīdzekli, tā apkopi un remontu, jūsu personas dati nepieciešamajā apmērā (proti, jūsu kontaktinformācija, transportlīdzekļa dati) tiek nosūtīti transportlīdzekļa ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim to apstrādei trešajā valstī. Mēs veicam šādu datu nosūtīšanu saskaņā ar VDAR noteikumiem, lai nodrošinātu, ka VDAR garantētais personas datu aizsardzības līmenis nemainās.


5. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS


VDAR jums nodrošina vairākas tiesības, kuras jūs varat izmantot jebkurā laikā, sazinoties ar mums:


 • jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti, jums ir tiesības tiem piekļūt un saņemt datu kopiju;

 • jums ir tiesības lūgt labot datus vai, ņemot vērā datu apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgus datus;

 • jūs varat pieprasīt savu datu dzēšanu;

 • jūs varat lūgt mūs ierobežot jūsu personas datu apstrādi;

 • jums ir tiesības uz datu pārnesamību;

 • jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu;

 • jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrāde ir pamatota ar leģitīmām interesēm.


Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja tiesības ir ierobežotas, no mums nevar pieprasīt izpildīt visus pieprasījumus.

Piekrišanas atsaukšanas gadījumā mums ir tiesības saglabāt jūsu piekrišanu un tās pierādījumu tik ilgi, cik nepieciešams, lai aizsargātu mūsu tiesības attiecībā uz mums iesniegtajām pretenzijām vai sūdzībām.

Ja jūs uzskatāt, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bez pamatota iemesla vai to apstrāde citādi pārkāpj VDAR vai citu normatīvo aktu prasības, vai ja jums ir kādas citas bažas vai jautājumi attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi, lūdzam nekavējoties sazināties ar mums, iesniedzot pieprasījumu, iesniegumu vai sūdzību. Mēs sniegsim atbildes uz visiem jūsu jautājumiem un novērsīsim iespējamās kļūdas.

Ja jūs uzskatāt, ka ar jūsu personas datu apstrādi tiek pārkāpti VDAR noteikumi, jūs varat iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā (e-pasts: [email protected]; adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050) vai sūdzību uzraudzības iestādē, kas atrodas tajā dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta:

Igaunijā – Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (e-pasts: [email protected]; adrese: Tatari 39, 10134, Tallina, Igaunija)

Lietuvā – Lietuvas Valsts datu aizsardzības inspekcija (e-pasts: [email protected]; adrese: L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Viļņa)

Somijā – Datu aizsardzības ombuds (e-pasts: [email protected]; adrese: Lintulahdenkuja 4, 00530, Helsinki).


6. Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu personas datus?


Jūsu personas datus mēs uzglabāsim atbilstoši datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, kas piemērojami attiecīgajam datu apstrādes pamatojumam: likumīgām interesēm, mārketinga atļaujām vai līgumattiecībām.

Mēs glabāsim Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams Jūsu personas datu apstrādes nolūkā, vai lai ievērotu tiesību normas.

Lai iegūtu informāciju par to, cik ilgi mēs glabājam noteiktus personas datus pirms tie tiek izņemti no mūsu sistēmām un datubāzēm, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šīs politikas 1. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.

7. PERSONAS DATU SNIEGŠANAS NEPIECIEŠAMĪBA


Mūsu apkopotie personas dati ir nepieciešami, lai sasniegtu šajā paziņojumā norādītos datu apstrādes mērķus, un tie nepārsniedz nepieciešamo apjomu. Ja personas dati netiks sniegti, mēs nevarēsim sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu, noslēgt un izpildīt līgumus, kā arī nebūs iespējams sasniegt citus personas datu apstrādes mērķus.

8. KĀ AR MUMS SAZINĀTIES


Jūs varat sazināties ar mums:


 • rakstiski, nosūtot savu vēstuli uz SIA “INCHCAPE JLR BALTICS” juridisko adresi: Skanstes iela 4A, Rīga, LV-1013;

 • pa e-pastu: [email protected];

 • pa tālruni: +48 881 976 877.
9. KĀDA PERSONAS INFORMĀCIJA TIEK KOPĪGOTA AR “JAGUAR LAND ROVER” UN KĀ “JAGUAR LAND ROVER” TO IZMANTOS


SIA “INCHCAPE JLR BALTICS” ir daļa no neatkarīgu uzņēmumu tīkla (ko šī paziņojuma izpratnē mēs dēvējam par “Jaguar Land Rover” mazumtirdzniecības tīklu). Katrs uzņēmums piedāvā pakalpojumus, kas spēj atbalstīt “Jaguar Land Rover” klientu. Tie var sniegt pakalpojumus, kas atbalsta to pamatā esošo līgumattiecību pareizu risināšanu, kurās kā viena no pusēm var būt “Jaguar Land Rover” transportlīdzekļa īpašnieks (jo īpaši saistībā ar transportlīdzekļa, tā daļu vai piederumu pirkuma līgumu, līzinga/finansēšanas līgumu, servisa/garantiju pasūtījumu), vai arī tie var piedāvāt pakalpojumus, kas atbalsta “Jaguar Land Rover” klientu vai potenciālo klientu, piem., nodrošinot pirmslīguma pasākumu īstenošanu, ja tas tiek pieprasīts (piem., testa brauciena veikšanu vai rokasgrāmatas izsniegšanu).

Laiku pa laikam SIA “INCHCAPE JLR BALTICS” var vākt no jums personas datus vai nu tiešā veidā, vai ar “Jaguar Land Rover”, tā grupas uzņēmumu vai “Jaguar Land Rover” mazumtirdzniecības tīklu un vēlamo partneru starpniecību. Šī informācija, kas var tikt vākta, jums vienmēr būs skaidri norādīta datu vākšanas laikā pieejamajās veidlapās vai dokumentos.

Personas dati tiks kopīgoti ar “Jaguar Land Rover” (tos var kopīgot arī ar tā grupas uzņēmumiem un citām identificētām trešām personām, tostarp “Jaguar Land Rover” mazumtirdzniecības tīklu) šeit izskaidrotajiem mērķiem un atbilstoši noteiktajām prasībām tālāk minētajā privātuma politikā.

Šie personas dati var ietvert tādu informāciju kā jūsu vārds, e-pasta adrese, valsts, ar jūsu identitāti saistīto informāciju, tostarp dzimšanas datums un vieta, kontaktdati un jūsu preferences, klienta profils (piem., ģimenes stāvoklis, autoparka lielums, iespējamās transportlīdzekļa iegādes un apkalpošanas preferences), kā arī informāciju par iegādātajiem transportlīdzekļiem vai darījumiem, kas noslēgti ar “Jaguar Land Rover” vai tā mazumtirdzniecības tīklu, kā arī informāciju par bankām, ja šāda informācija nepieciešama. Turklāt “Jaguar Land Rover” var apvienot un apkopot informāciju, kas saņemta no jums vai mūsu mazumtirgotājiem un biznesa partneriem, izmantojot dažāda veida mijiedarbību ar tā zīmoliem un pakalpojumiem.

Ja jūs interesējaties par “Jaguar vai Land Rover” transportlīdzekli, piekrītat saņemt informāciju vai iegādāties to no “Inchcape Motors Latvia”, visa jūsu sniegtā informācija tiks kopīgota ar “Inchcape” (“Jaguar Land Rover” pilnvarotais importētājs) un “Jaguar Land Rover”, un tiks apstrādāta, lai pārvaldītu jūsu pieprasījumu vai transportlīdzekļa iegādi, un jo īpaši informācija tiks apstrādāta tālāk minētajiem mērķiem:


 1. lai pārvaldītu jūsu pasūtījumus, vajadzības gadījumā sniegtu pakalpojumus (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar visiem piemērojamiem transportlīdzekļa programmatūras atjauninājumiem), kā arī atbalstītu jūsu pieprasījumus pēc informācijas, produktiem vai pakalpojumiem;

 2. ja jūs izmantojat pakalpojumu (piem., testa braucienu) vai iegādājaties “Jaguar Land Rover” ražoto transportlīdzekli, saņemtajā pakalpojumā tiks iekļautas “Jaguar Land Rover” aptaujas apmierinātības līmeņa noteikšanai. Tās palīdz mums gūt priekšstatu par jūsu līdzšinējo pieredzi, un “Jaguar Land Rover” šos datus var izmantot, lai sekotu līdzi visiem jūsu komentāriem un veiktu novērtējumu nolūkā uzlabot savu pastāvīgo produktu un pakalpojumu kvalitāti. “Jaguar Land Rover” leģitīmās intereses ir apstrādāt personas datus, lai nodrošinātu savus produktus un pakalpojumus. Aptauju nosūtīšanas gadījumā “Jaguar Land Rover” leģitīmās intereses ir arī attīstīt attiecības ar esošajiem klientiem un novērtēt pakalpojumu veiktspēju un standartus. Lai iegūtu papildinformāciju par “Jaguar Land Rover” personas datu apstrādes procesiem, lūdzam skatīt “Jaguar Land Rover” privātuma politiku tālāk esošajās saitēs. Leģitīmo interešu vērtēšanas ietvaros jums tiks dota iespēja pa e-pastu nosūtītajās aptaujās atteikties no komunikācijas katrā e-pasta ziņojumā;

 3. ja jūs iegādājaties “Jaguar” vai “Land Rover” ražoto transportlīdzekli no mums, noslēdzot finanšu līgumu, finanšu sniedzējs var periodiski nodot mums jūsu līgumā ietverto informāciju. Šī informācija var tikt nodota arī uzņēmumam “Inchcape” (“Jaguar Land Rover” pilnvarotais importētājs) un “Jaguar Land Rover”. Nodotā informācija var ietvert informāciju par termiņu, izmaksām un maksājumiem, līguma numuru, kontaktinformāciju, līguma tiesisko attiecību sākuma un beigu datumu, kā arī ar transportlīdzekli saistīto informāciju. “Inchcape” (“Jaguar Land Rover” pilnvarotais importētājs) un “Jaguar Land Rover” apstrādās saņemtos personas datus un izmantos tos tālāk minētajiem mērķiem, kā arī mērķiem, kas ietverti to privātuma politikā (skatīt tālāk redzamās saites). Ja tas ir atļauts, un, tuvojoties jūsu sākotnējā finanšu perioda beigām, “Inchcape” (“Jaguar Land Rover” pilnvarotais importētājs) un/vai “Jaguar Land Rover” var izmantot jūsu kontaktinformāciju, lai sniegtu jums jaunāko informāciju par līdzīgiem produktiem un pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt;

 4. ja vēlaties, jūs varat izvēlēties ar mūsu starpniecību saņemt tiešās tirgvedības paziņojumus no “Inchcape” (“Jaguar Land Rover” pilnvarotais importētājs) un “Jaguar Land Rover”, atlasot šo opciju tirgvedības vai reģistrācijas veidlapā. Mēs kopīgosim šīs tirgvedības atļaujas ar “Inchcape” (“Jaguar Land Rover” pilnvarotais importētājs) un “Jaguar Land Rover”;

 5. “Inchcape” (“Jaguar Land Rover” pilnvarotais importētājs) un “Jaguar Land Rover” izmanto informāciju mērķiem, kas ietver analīzi, pētniecību un attīstību, tirgvedību un tirgus izpēti, klientu un pakalpojumu apmierinātības līmeni, kā arī produktu un pakalpojumu uzlabošanas programmas, lai palīdzētu gūt labāku priekšstatu par jūsu pakalpojumu līdzšinējo pieredzi, lai uzlabotu “Jaguar Land Rover” produktus un pakalpojumus, kā arī lai padarītu jūsu darījumus un saziņu ar “Jaguar Land Rover” un tā mazumtirdzniecības tīklu pielāgotāku un patīkamāku. Lai iegūtu pilnīgu informāciju par mērķiem, kādiem “Inchcape” (“Jaguar Land Rover” pilnvarotais importētājs) un “Jaguar Land Rover” apstrādā personas datus, lūdzu, skatiet tālāk norādītās privātuma politikas saites.

Uzņēmums “Jaguar Land Rover” laiku pa laikam un saskaņā ar savu privātuma politiku var izpaust informāciju noteiktām saņēmējuzņēmuma vai organizācijas kategorijām tā privātuma politikā aprakstītajiem mērķiem. Tādā gadījumā “Jaguar Land Rover” pieprasīs, lai visas trešās personas, kas apstrādā jūsu personas datus, ievērotu piemērojamos privātuma un datu aizsardzības noteikumus.

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā “Inchcape” (“Jaguar Land Rover” pilnvarotais importētājs), “Jaguar Land Rover” un tā grupas uzņēmumi apstrādā un aizsargā jūsu personas datus, lūdzu, skatiet:

Privātuma politika: Jaguar Land Rover
Tīmekļa vietne: www.jaquar.lv www.landrover.lv
InControl: incontrol.jaguar.com incontrol.landrover.com

VAI JUMS IR JAUTĀJUMI PAR “JAGUAR LAND ROVER”?


Jums kā privātpersonai ir tiesības uzzināt, kāda informācija par jums ir “Jaguar Land Rover” rīcībā, un vajadzības gadījumā veikt labojumus. Turklāt jums ir tiesības lūgt mūs neizmantot jūsu personas datus noteiktos apstākļos, tostarp tirgvedības nolūkos, izvēloties nedot savu piekrišanu nevienā tirgvedības vai reģistrācijas veidlapā. Lai iegūtu pilnīgu informāciju par savām personas datu aizsardzības tiesībām, lūdzam skatīt iepriekš norādīto “Jaguar Land Rover” privātuma politiku.

Ja jums ir kādi konkrēti jautājumi, kas nav apskatīti šajā sadaļā, vai vēlaties uzzināt, kādu informāciju mēs pašlaik par jums glabājam, sazinieties ar:

Ja rodas jautājumi par Mazumtirgotāju datu apstrādes darbībām, rakstiet uz [email protected].

Ja rodas jautājumi par “Jaguar Land Rover” datu apstrādes darbībām, sazinieties ar:

Land Rover: [email protected]

Jaguar: [email protected]

Ja jums ir īpaši jautājumi vai sūdzības par datu aizsardzību, varat to adresēt: Jaguar Land Rover Data Protection & Privacy Team [email protected].

SIA “INCHCAPE JLR BALTICS” SĪKDATŅU POLITIKA

KAS IR SĪKDATNE?


Sīkdatne ir neliela teksta datne, kura tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo ierīci tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā un kuru vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai citu vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētās vietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties jūsu datoru vai mobilo ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tostarp sīkdatnes var atcerēties jūsu iestatījumus vai vietnes lietošanu padarīt ērtāku. Papildu informācija par sīkdatnēm, kā arī informācija par to pārvaldību vai dzēšanu ir pieejama vietnē: www.aboutcookies.org.

KĀ/KĀPĒC TĪMEKĻA VIETNE IZMANTO SĪKDATNES?


Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai tīmekļa vietne varētu pienācīgi darboties. Sīkdatnes palīdz mums iegūt pārskatu par jūsu apmeklējumu mūsu vietnē, kas mums ļauj to pastāvīgi optimizēt un pielāgot jūsu vajadzībām un interesēm. Pirmkārt, sīkdatnes atceras, kad jūs iepriekš apmeklējāt vietni vai kādu valodu izvēlējāties vietnei, utt. Turklāt mēs izmantojam sīkdatnes, lai izvietotu jums paredzētas reklāmas citās vietnēs. Vispārīgi runājot, mēs izmantojam sīkdatnes kā daļu no saviem pakalpojumiem, lai nodrošinātu saturu atbilstoši jūsu vajadzībām.

Visas sīkdatnes, kuras nav atzīstamas par obligātām, var tikt izmantotas tikai ar jūsu iepriekšēju piekrišanu. Savu piekrišanu jūs varat paust, atzīmējot aizpildāmos laukus pretī katram sīkdatnes veidam uznirstošajā sīkdatņu joslā vietnes apakšā.

Vēršam jūsu uzmanību, ka obligātās sīkdatnes ir nosacījums vietnes izmantošanai, tādējādi to izmantošanai nav nepieciešama piekrišana.

Trešās personas nevar piekļūt vietnē izmantotajām sīkdatnēm, izņemot šajā politikā paredzētos gadījumus.

CIK ILGI TIEK GLABĀTAS SĪKDATNES?


Sīkdatņu glabāšanas ilgums jūsu ierīcē var atšķirties. Sīkdatnes derīguma termiņš tiek rēķināts no jūsu pēdējā vietnes apmeklējuma datuma. Kad sīkdatnes derīguma termiņš ir beidzies, tā automātiski tiek dzēsta. Sīkāka informācija par katras sīkdatnes derīguma termiņu ir pieejama uznirstošajā sīkdatņu joslā (paziņojums par sīkdatni).

JŪS VARAT ATTEIKTIES PIEŅEMT SĪKDATNES VAI DZĒST TĀS


Jums vienmēr ir iespēja atteikties pieņemt sīkdatnes, mainot jūsu datora, planšetdatora vai viedtālruņa pārlūkprogrammas iestatījumus. Iestatījumu atrašanās vieta ir atkarīga no tā, kādu pārlūkprogrammu jūs izmantojat. Ja jūs maināt iestatījumus, tad ņemiet vērā, ka, iespējams, nevarēsiet izmantot atsevišķas mūsu vietnes funkcijas un pakalpojumus, jo tie ir balstīti uz vietnes spēju atcerēties jūsu izvēli.

Jūs varat izvēlēties nesaņemt sīkdatnes Google Analytics pakalpojumā šajā vietnē.

Jūs varat izvēlēties nepieņemt sīkdatnes no atsevišķiem reklāmdevēju tīkliem, kuri dalās ar informāciju dažādos tīklos šajā vietnē.

SĪKDATŅU DZĒŠANA


Ja vēlaties, jūs varat kontrolēt un dzēst sīkdatnes. Vairāk lasiet šeit: www.aboutcookies.org. Jūs varat dzēst visas datorā saglabātās sīkdatnes, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tās bloķētu sīkdatņu saglabāšanu datorā. Taču šajā gadījumā katru reizi, piekļūstot vietnei, iestatījumi būs jāpielāgo manuāli, turklāt var gadīties, ka atsevišķi pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Sīkdatņu lejupielādes bloķēšana vai to dzēšana deaktivizē dažas mūsu vietnes funkcijas, īpaši tās, kur ir nepieciešama pieteikšanās. Sīkdatņu atspējošana nerada nespēju lasīt vai skatīt mūsu tīmekļa vietnēs ievietoto saturu, izņemot to, kur piekļuvei nepieciešama pieteikšanās.

Sīkdatņu kategorijas

Zemāk atradīsiet informāciju par šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm, kā tās tiek izmantotas un cik ilgi tās ir aktīvas. Tos var iedalīt sesijas un pastāvīgajos sīkfailos. Sesijas sīkfaili tiek dzēsti, kad lietotājs pārtrauc pārlūkprogrammas sesiju, pastāvīgie sīkfaili ir aktīvi ilgāk. Tas aprakstīts zemāk.

Izsekošanas domēns Piekrišanas kategorija Pārdevēja nosaukums Izsekotāja veids Izsekotāja nosaukums Izsekotāja mērķis Izsekotāja ilgums Pirmo reizi atrasts
approved.lv.landrover.com Nepieciešamās sīkdatnes Land Rover - Global HTTP sīkdatne __utma Apkopo datus par to, cik reižu lietotājs ir apmeklējis vietni, kā arī pirmā un pēdējā apmeklējuma datumus. Izmanto Google Analytics. Sesija https://approved.lv.landrover.com/#/
approved.lv.landrover.com Nepieciešamās sīkdatnes Land Rover - Global HTTP sīkdatne __utmb Reģistrē laikspiedolu ar precīzu laiku, kad lietotājs piekļuva vietnei. Izmanto Google Analytics, lai aprēķinātu vietnes apmeklējuma ilgumu. Sesija https://approved.lv.landrover.com/#/
approved.lv.landrover.com Nepieciešamās sīkdatnes Land Rover - Global HTTP sīkdatne __utmc Reģistrē laikspiedolu ar precīzu laiku, kad lietotājs atstāj vietni. Izmanto Google Analytics, lai aprēķinātu vietnes apmeklējuma ilgumu. Sesija https://approved.lv.landrover.com/#/
approved.lv.landrover.com Nepieciešamās sīkdatnes Land Rover - Global HTTP sīkdatne __utmt_cust1 Tiek izmantots, lai samazinātu pieprasījumu ātrumu serverim. Sesija https://approved.lv.landrover.com/#/
approved.lv.landrover.com Nepieciešamās sīkdatnes Land Rover - Global HTTP sīkdatne __utmz Apkopo datus par to, no kurienes lietotājs ienāca, kāda meklētājprogramma tika izmantota, uz kuras saites tika noklikšķināts un kāds meklēšanas atslēgvārds tika izmantots. Izmanto Google Analytics. Sesija https://approved.lv.landrover.com/#/
approved.lv.landrover.com Nepieciešamās sīkdatnes Land Rover - Global HTTP sīkdatne PHPSESSID Šis periods parāda laika posmu, kurā pakalpojums var saglabāt un/vai nolasīt noteiktus datus no jūsu datora, izmantojot sīkdatni, pikseli, API, izsekošanu bez sīkdatnēm vai citus resursus. Sesija https://approved.lv.landrover.com/#/
approved.lv.landrover.com Nepieciešamās sīkdatnes Land Rover - Global HTTP sīkdatne errorUrl Sesija https://approved.lv.landrover.com/#/