ATBILDĪBA PRET VIDI

Produktu un uzņēmuma darbību pārveidošana ar videi draudzīgu inovāciju palīdzību.


MŪSU DARBĪBU IETEKMES SAMAZINĀŠANA


Priecājamies, ka mūsu uzņēmumam ir lieliski panākumi, un apzināmies, ka tie sev līdzi nes vēl lielāku atbildību par mūsu darbību ietekmes mazināšanu uz apkārtējo vidi. Mēs risinām šo izaicinājumu un palielinām ražošanas jaudu visā pasaulē, lai varētu apmierināt klientu pieaugošo pieprasījumu.


Nākotnes celtnes


Land Rover ir augsti standarti it visā, ieskaitot ēkas, kurās strādājam. Paplašināšanās gaitā pievēršam uzmanību tam, lai visas no jauna celtās ražotnes, kā, piemēram, jaunā ražotne Vulverhemptonā, atbilstu mūsu uz nākotni vērstajiem principiem un praksei.


Ilgtspējīgāka resursu ieguve


Mūsu darbību ietekme uz vidi nerodas tikai ražotnēs vien. Būtībā piegādes ķēdes ietekme ir vēl lielāka. Tādēļ aicinām savus piegādātājus ievērot tikpat augstus ilgtspējas standartus, kādus esam izvirzījuši sev. Mēs cieši sadarbojamies, lai samazinātu iepirktās produkcijas ietekmi uz vidi.


Transportēšanas ietekmes samazināšana


Visi mūsu automobiļi ir radīti Apvienotajā Karalistē, taču pārdošanai tiek nosūtīti uz vismaz 177 pasaules valstīm. Piegādes veids sniedz mums papildu iespējas domāt progresīvi un rīkoties efektīvi. Piemēram, apvienojot piegādes ar citiem automobiļu ražotājiem vai samazinot attālumu ar piegādi tieši pārstāvjiem, nevis sadales centriem.


Samazināt. Izmantot atkārtoti. Pārstrādāt otrreiz


Atkritumu samazināšana ir nozīmīgs mūsu darbinieku un piegādātāju uzdevums. Paplašinot darbību, atcerēties šos trīs principus ražošanā ir svarīgāk nekā jebkad iepriekš.


Otrreiz pārstrādāts alumīnijs


Tagad mūsu Castle Bromwich ražotnē ir slēgta cikla atkritumu atgūšanas un pārstrādes sistēma, tāpat ieviests izmēģinājuma režīms Solihallā, kur tiek ražoti mūsu jaunie alumīnija Range Rover un Range Rover Sport modeļi.


Izmešu samazināšana


Izmantojot enerģiju ar mazu oglekļa saturu un atjaunojamo enerģiju, mēs samazinām savu atkarību no fosilās degvielas, kā arī uzlabojam enerģētisko drošību un pazeminām CO2 izmešu līmeni. Apvienojot to ar enerģijas ekonomijas paņēmieniem, iespējams vēl vairāk samazināt kopējos CO2 izmešus, vienlaikus palielinot ražošanas apjomus.


Mūsu sasniegumi


Esam jau sasnieguši iespaidīgus panākumus vairākās jomās, kas mums ievērojami palīdzējis mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi salīdzinājumā ar 2007. gada līmeni (dati uz 2013. martu)*.


Eiropas izpūtēju CO2 izmeši samazināti par 21 %
Darbību radītie oglekļa dioksīda izmeši uz vienu automobili samazināti par 21 %
Izgāztuvēs nonākošie atkritumi no viena automobiļa samazināti par 75 %
Ūdens izmantojums vienam automobilim samazināts par 17 %
Loģistikas radītie oglekļa dioksīda izmeši uz vienu automobili samazināti par 18 %


Šie ir tikai daži veidi, kā turpinām attīstīt savu uzņēmējdarbību un mazināt ietekmi uz vidi nākotnē.* Balstoties uz Jaguar Land Rover korporatīvajiem datiem.