Būsim ļoti pateicīgi, ja Jūs palīdzētu mums uzlabot mūsu mājas lapu un atrastu laiku, lai aizpildītu īsu aptaujas anketu?

Land rover

DĪZEĻDEGVIELAS IZPLŪDES GĀZU NEITRALIZĒŠANAS LĪDZEKLIS/AdBlue®

EURO 6, DĪZEĻDZINĒJI UN SELEKTĪVĀ KATALĪTISKĀ REDUCĒŠANA: KAS JUMS JĀZINA

KAS IR EURO 6?

Euro 6 ir Eiropas tiesību aktu daļa, kuras mērķis ir padarīt automobiļus videi draudzīgākus, ierobežojot to izplūdes gāzu izmešus. Tiesību akti nosaka ierobežojumus, cik daudz slāpekļa oksīda (NOx) un ogļūdeņražu gāzu ceļu transportlīdzeklis drīkst izmest uz vienu kilometru.

Saskaņā ar jaunajiem Euro 6 tiesību aktiem uz benzīna un dīzeļdzinēju automobiļiem attiecas dažādi ierobežojumi. Dīzeļdzinēju automobiļu gadījumā pieļaujamais NOx izmešu līmenis ir pazemināts līdz 80 mg/km (no 180 mg/km), savukārt ogļūdeņražu izmešu pieļaujamais līmenis – līdz 170 mg/km (no 230 mg/km). Pieļaujamais NOx izmešu līmenis automobiļiem ar benzīna dzinēju paliek 60 mg/km, un pieļaujamais ogļūdeņražu izmešu līmenis – joprojām 100 mg/km.

BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

J: KĀ PĀRBAUDĪT DEF/AdBlue® LĪMENI?

Attālumu līdz nākamajai DEF/AdBlue® uzpildei var jebkurā laikā apskatīt paneļa ziņojumu centrā*.

1. Ieslēdziet aizdedzi, bet neiedarbiniet dzinēju
(Raugieties, lai automobiļa salonā būtu derīga viedatslēga un bremžu pedālis nebūtu nospiests. Turiet piespiestu dzinēja Start/Stop pogu, līdz instrumentu panelī iedegas brīdinājuma lampiņas.)

2. Piespiediet OK pogu stūres vadībā, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei
(Dažos modeļos OK poga jāpiespiež atkārtoti, līdz ekrānā parādās vadītāja palīdzības sistēma)

3. Ar lejupvērstās bultiņas pogu stūres vadībā ritiniet uz leju un iezīmējiet sadaļu Informācija par automobili

4. Piespiediet OK pogu, lai apstiprinātu izvēli

5. Ritiniet uz leju, lai iezīmētu sadaļu Dīzeļdegvielas izplūdes gāzu neitralizēšanas līdzeklis
(Dažos modeļos to rāda kā Nākamā apkope)

6. Piespiediet OK pogu, lai apstiprinātu izvēli. Parādīsies dīzeļdegvielas izplūdes gāzu neitralizēšanas līdzekļa darbības attālums.

* Ne visi automobiļi var attēlot minēto informāciju. Lai iegūtu skaidrojumu, sazinieties ar mazumtirgotāju/autorizēto remontdarbu veicēju.


J: CIK BIEŽI DEF/AdBlue® JĀUZPILDA?

DEF/AdBlue® patēriņš var ievērojami atšķirties. Vidējais patēriņš var būt 1 litrs uz 800 km (500 jūdzēm), taču tas var būt arī vairāk nekā divas reizes lielāks – atkarībā no jūsu braukšanas stila, ceļa un laika apstākļiem.


J: KAS NOTIKS, KAD DEF/AdBlue® BEIGSIES?

Ja automobilim beigsies DEF/AdBlue®, jūsu Land Rover nebūs iespējams iedarbināt pēc dzinēja izslēgšanas – tā ir EU6 izmešu tiesību aktu prasība. Lai varētu iedarbināt automobili, tvertnē jāiepilda vismaz 3,6 litri DEF/AdBlue®.

J: VAI VARU UZPILDĪT DEF/AdBlue® TVERTNI PATS?

Jā, jūs varat iegādāties 1,89 litru DEF/AdBlue® pudeles pie tuvākā Land Rover mazumtirgotāja/autorizētā remontdarbu veicēja un papildināt tvertni pats. Šīs pudeles ir īpaši izstrādātas, lai atvieglotu lietošanu un nepieļautu pilēšanu. Neiesakām uzpildīt tvertni, izmantojot cita veida trauku.

Nelejiet DEF/AdBlue® tvertnē citus šķidrumus vai DEF/AdBlue®, kas neatbilst standartam ISO22241-1 vai DIN 70070, jo tas pasliktinās jūsu automobiļa darbības pareizību.

Ja nejauši iepildāt DEF/AdBlue® degvielas tvertnē, NEIEDARBINIET DZINĒJU un nekavējoties sazinieties ar tuvāko vietējo Land Rover mazumtirgotāju/palīdzību uz ceļa.

Nekad neizmantojiet komerciālos DEF/AdBlue® sūkņus degvielas uzpildes stacijās, jo to plūsmas ātrums ir pārāk liels un tas sabojās automobiļa DEF/AdBlue® tvertni.

Lai iegūtu norādes, kā uzpildīt DEF/AdBlue® tvertni, skatiet savu lietotāja rokasgrāmatu.

J: VAI DEF/AdBlue® IR BĪSTAMS?

Lai gan DEF/AdBlue® nav bīstams, ja tas nonāk saskarē ar kādu jūsu ķermeņa daļu vai tiek nejauši norīts, lūdzu, skatiet padomus uz iepakojuma un meklējiet medicīnisku palīdzību. Ja DEF/AdBlue® nonāk saskarē ar Land Rover krāsojumu, tas tikai jānoslauka, un skartā vieta jānoskalo ar ziepjūdeni. Tomēr DEF/AdBlue® var notraipīt salona apdari un apģērbu – izlijis DEF/AdBlue® nekavējoties jānotīra ar aukstu ūdeni un mitru drānu.

J: KĀ DEF/AdBlue® JĀUZGLABĀ?

Vienmēr uzglabājiet DEF/AdBlue® oriģinālajā traukā un, lūdzu, ievērojiet ražotāja ieteikumus par uzglabāšanu un lietojumu, kas norādīti uz pudeles. DEF/AdBlue® nekādā gadījumā nedrīkst uzglabāt automobilī.

KAS IR EURO 6?

Euro 6 ir Eiropas tiesību aktu daļa, kuras mērķis ir padarīt automobiļus videi draudzīgākus, ierobežojot to izplūdes gāzu izmešus. Tiesību akti nosaka ierobežojumus, cik daudz slāpekļa oksīda (NOx) un ogļūdeņražu gāzu ceļu transportlīdzeklis drīkst izmest uz vienu kilometru.

Saskaņā ar jaunajiem Euro 6 tiesību aktiem uz benzīna un dīzeļdzinēju automobiļiem attiecas dažādi ierobežojumi. Dīzeļdzinēju automobiļu gadījumā pieļaujamais NOx izmešu līmenis ir pazemināts līdz 80 mg/km (no 180 mg/km), savukārt ogļūdeņražu izmešu pieļaujamais līmenis – līdz 170 mg/km (no 230 mg/km). Pieļaujamais NOx izmešu līmenis automobiļiem ar benzīna dzinēju paliek 60 mg/km, un pieļaujamais ogļūdeņražu izmešu līmenis – joprojām 100 mg/km.


Tāpat kā citiem automobiļu ražotājiem, Land Rover ir juridisks pienākums ievērot jaunos noteikumus no šādiem datumiem:

No 2015. gada 1. janvāra visiem jaunieviestajiem transportlīdzekļiem jāatbilst Euro 6 standartiem. Tas ietver visus jaunos modeļus tirgū, piemēram: Discovery Sport

Transportlīdzekļiem, kas jau ir pārdošanā, jāatbilst Euro 6 no 2015. gada 1. septembra.

Savukārt individuālus transportlīdzekļus, kas jau ir pārdošanā un kas būvēti un izsūtīti no ražotāja līdz 2015. gada 1. jūnijam, drīkst pārdot līdz 2016. gada 1. septembrim. Tomēr šajos gadījumos ražotājam jālūdz piešķirt izņēmumu.


Lai iegūtu vairāk informācijas par DEF/AdBlue®, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Land Rover mazumtirgotāju vai skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

© Inchcape Motors Finland Oy

Būsim ļoti pateicīgi, ja Jūs palīdzētu mums uzlabot mūsu mājas lapu un atrastu laiku, lai aizpildītu īsu aptaujas anketu?

Land rover