Būsim ļoti pateicīgi, ja Jūs palīdzētu mums uzlabot mūsu mājas lapu un atrastu laiku, lai aizpildītu īsu aptaujas anketu?

Land rover

Esam apņēmušies attīstīt savu uzņēmējdarbību atbildīgi un ilgtspējīgi, lai varētu sniegt pievienoto vērtību saviem klientiem, uzņēmumam un ekonomikai kopumā.

Dr. Ralfs Spets [Dr Ralf Speth] Jaguar Land Rover izpilddirektors

DARBMŪŽA IETEKME

Lai mazinātu produktu un darbību ietekmi uz apkārtējo vidi, mēs izmantojam darbmūža novērtējumu, kas sniedz informāciju nākotnes izpētes un produktu izstrādes darbībām.

ATKRITUMI KĀ NOZĪMĪGS RESURSS

Mūsu prioritātes ir samazināt atkritumu daudzumu un ūdens patēriņu. Meklējot inovatīvus veidus, kā atkārtoti izlietot vai otrreiz pārstrādāt resursus, mēs aizvien vairāk tos novērtējam.

MŪSU OGLEKĻA DIOKSĪDA PĒDAS NOSPIEDUMA MAZINĀŠANA

Mēs pastāvīgi pētām jaunus paņēmienus, kā mazināt savu oglekļa dioksīda pēdas nospiedumu, un līdz 2020. gadam plānojam sasniegt 30 % samazinājumu ražošanas darbību radītajos izmešos.

RADĪT IESPĒJAS 12 MILJONIEM CILVĒKU

Mēs atbalstām vietējo un visas pasaules sabiedrību, savas 2020. gada vispasaules korporatīvās sociālās atbildības programmas ietvaros realizējot humānās palīdzības un veselības aprūpes, izglītības, dizaina, tehnoloģiju un talantu, vides aizsardzības un saglabāšanas projektus.

© Inchcape Motors Finland Oy

Būsim ļoti pateicīgi, ja Jūs palīdzētu mums uzlabot mūsu mājas lapu un atrastu laiku, lai aizpildītu īsu aptaujas anketu?

Land rover